“ĐAU BAO TỬ”

Bữa giờ về thăm nhà gặp gỡ hỏi thăm nhiều người. Hỏi sức khỏe 10 người thì hết 9 người xác nhận có vấn đề về tiêu hóa. Ai cũng bảo có bệnh “đau bao tử”. Nói vậy cho dễ hiểu chứ không biết chính xác phần nào của bộ phận tiêu hóa có vấnContinue reading ““ĐAU BAO TỬ””

Immune System 101 – #1

Is COVID-19 going away? I am sure we all know the answer. The toll COVID-19 has taken over the last two years is extremely huge and now we are living with it and still have a lot to learn about this pandemic. An increasing amount of evidence tells us that our diet and lifestyle choicesContinue reading “Immune System 101 – #1”