LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÁI TẠO HỆ THẦN KINH CỦA BẠN?

Phần lớn tất cả chúng ta đều hiểu rằng không phải “cái sự cố xảy ra” làm chúng ta “mất ăn mất ngủ“ mà chính là do “cái cách chúng ta suy diễn về sự cố xảy ra” mới là nguyên nhân. Theo nghiên cứu thì trung bình một người có khoảng từ 12,000 đếnContinue reading “LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÁI TẠO HỆ THẦN KINH CỦA BẠN?”