CÁCH THỨC SCAN QUA GIỌNG NÓI

Bạn có thể dễ dàng thực hiện scan qua giọng nói sử dụng điện thoại hoặc máy tính. Bạn không cần phải có bất kỳ thiết bị hay phần mềm vi tính hỗ trợ nào để thực hiện scan. Bạn chỉ cần làm theo 4 bước đơn giản sau đây:

  1. 1 Thông tin chi tiết đăng nhập đã được gửi qua email cho bạn ngay từ lúc bạn mở tài khoản Nes Health. Kiểm tra phần “thư rác” (“spam email”) trong trường hợp chưa nhận được. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể chọn mục “quên mật khẩu” (“Forgot password”) trên màng hình đăng nhập để nhận lại chi tiết đăng nhập.
  2. Nhấn vào khung “Scans” trên màn hình như hình hướng dẫn dưới đây:

3. Sau đó nhấn vào mục “BWS Voice Scan” như sau:

4. Màng hình hướng dẫn “BWS Voice Scan” theo hình dưới đây sẽ hiện trên màng hình. Bạn đọc và làm theo hướng dẫn này. Cụ thể như sau:

  • Bảo đảm chỉ có giọng nói của bạn được thu âm và không có bất kỳ tiếng ồn nào khác.
  • Nhấp vào hình mi-cro màu xanh ở phần dưới trang màn hình và cho phép truy cập mi-cro khi được yêu cầu.
  • Bắt đầu đếm to và rõ từ 1 đến 10 cho đến khi màn hình báo hiệu scan kết thúc. Bạn có lựa chọn “thu lại giọng nói” (“Repeat Recording”) trong trường hợp việc thu âm lúc đầu có trục trặc hoặc chất lượng thu không tốt.

Chỉ có vậy thôi! Chúc mừng vì bạn đã thực hiện xong phần scan. Một khi bạn nhấn vào nút “tiến hành” (“Proceed”) bạn đã hoàn tất xong phần scan.

CÁCH THỨC XEM KẾT QUẢ SCAN

  1. Đăng nhập vào trang: https://portal.neshealth.com.
  2. Nhấn vào khung “Scans” trên màn hình
  3. Sau đó nhấn vào mục “Available to view” như hình dưới đây.