LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÁI TẠO HỆ THẦN KINH CỦA BẠN?

Phần lớn tất cả chúng ta đều hiểu rằng không phải “cái sự cố xảy ra” làm chúng ta “mất ăn mất ngủ“ mà chính là do “cái cách chúng ta suy diễn về sự cố xảy ra” mới là nguyên nhân. Theo nghiên cứu thì trung bình một người có khoảng từ 12,000 đếnContinue reading “LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÁI TẠO HỆ THẦN KINH CỦA BẠN?”

Reset your nervous system

Most of us have an understanding that it’s not “what’s happening” that triggers us; it’s how we think about what’s happening that’s really the crux. According to research, the average person entertains somewhere between 12,000 to 60,000 thoughts each and every day, 95% of which are repetitive, 80% of which are NEGATIVE. That’s A LOTContinue reading “Reset your nervous system”