“ĐAU BAO TỬ”

Bữa giờ về thăm nhà gặp gỡ hỏi thăm nhiều người. Hỏi sức khỏe 10 người thì hết 9 người xác nhận có vấn đề về tiêu hóa. Ai cũng bảo có bệnh “đau bao tử”. Nói vậy cho dễ hiểu chứ không biết chính xác phần nào của bộ phận tiêu hóa có vấnContinue reading ““ĐAU BAO TỬ””

Tại sao thực dưỡng 7 sắc cầu vòng lại quan trọng?

Với cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, chúng ta thường chọn thực phẩm tiện lợi làm sao ăn cho nhanh, cho gọn, không phải nấu nướng. Nếu chúng ta có quyết định nấu, thường chúng ta lại chọn những món dễ nấu hoặc không mất nhiều thời gian để nấu, và không phải chuẩnContinue reading “Tại sao thực dưỡng 7 sắc cầu vòng lại quan trọng?”

Why is the rainbow diet important?

As part of our “modern lifestyle”, we often choose convenience foods over home-cooked meals. Even if we decide to cook, we will choose foods that are easy to make, so we don’t have to prepare them from scratch. Most of food blogs promote recipes that have only 5 ingredients, or 3, or even less. TheContinue reading “Why is the rainbow diet important?”